Официален сайт на община Вършец

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Със заповед № ОХ-951/21.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 42 (четиридесет и две) вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования подчинени на Съвместното командване на силите.

Срок за подаване на документи – 26.11.2021 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес:

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул. "България" № 10 (ет. 2 всеки вторник от 08.30 до 17.00 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21 90, GSM 0889661054

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Със заповед № ОХ-949/21.10.2021г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 42 (четиридесет и две) вакантни длъжности, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования (в. ф.) подчинени на Командването за логистична поддръжка.
Срок за подаване на документи – 10.12.2021 г.

Информация за изискванията към кандидатите, наборът от документи, условията и реда за кандидатстване можете да получите на адрес.

ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ
гр. Вършец, бул. "България" № 10 (ет. 2 всеки вторник от 08.30 до 17.00 часа)
ц. сл. Николай Филипов, тел. (09527) 21 90, GSM 0889661054.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТ ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД

„ЧЕЗ Разпределение България АД „ уведомява своите потребители присъединени към възлова станция Вършец, че на 05.11.2021 г. за времето от 12:00 ч. до 14:30 ч. електрозахранването, ще бъде преустановено поради извършване на ремонт на мрежа СПХ и ремонт на трафопост.

ОБЯВА - Задушница

На 06.11.2021 г. /събота/ - Задушница, Община Вършец осигурява безплатен превоз на гражданите на гр. Вършец до Гробищния парк.

Място и час на тръгване: Зеленчуков пазар – 09.30 ч., 10.30 ч. и 11.30 ч.

Място и час на връщане: Гробищен парк - 10.00 ч., 11.00 ч. и 12.00 ч.

От Общинска администрация

ЗАПОВЕД ЗА ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА

На основание чл. 63, ал. 4 и ал. 7. чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административно процесуалния кодекс, във връзка с Решение № 629 от 27.08.2021 г. на Министерски съвет за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка в Република България, считано от 01.09.2021 г. до 30.1 1.2021 г. и регистрирани случаи на COVID- 19 и отчетена 14-дневна заболеваемост над 524.7 на 100 000 население за последните две седмици на територията област Монтана,

НАРЕЖДАМ :

I. Въвеждам следните допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на област Монтана считано от 00:00 часа на 08.10.2021 г. до 21.10.2021 г.:

1. Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове, танцови, музикални и други школи.

2. Преустановяват се провеждания на събирания от частен характер /сватби, кръщенета и др./.

© 2022 ОБЩИНА ВЪРШЕЦ