Официален сайт на община Вършец

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ Общински съвет – Кметове

Декларации по чл.35, ал.1, т.1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗПКОНПИ – кмет на община и кметове на кметства

Публичен Регистър на подалите декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с § 2, ал. 1 от ДР от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Входящ номер и Дата Част I: Имущество Входящ номер и Дата Част II: Интереси Име, Фамилия Месторабота Длъжност
299/ 02.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ 142/ 12.05.2021 декларация по чл.35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ Част II Емил Иванов Кметство Спанчевци Кмет
301/ 02.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ 143/ 12.05.2021 декларация по чл.35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ Част II Ангел Петров Кметство Долно Озирово Кмет
324/ 09.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ   предоставя се в КПКОНПИ инж. Иван Лазаров Община Вършец Кмет

Декларации по чл.35, ал.1, т.1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗПКОНПИ

Публичен Регистър на подалите декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4 във връзка с § 2, ал. 1 от ДР от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество

Входящ номер и Дата Част I: Имущество Входящ номер и Дата Част II: Интереси Име, Фамилия Месторабота Длъжност
309/ 02.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ 147/ 14.05.2021 декларация по чл.35, ал.1, т. 2 от ЗПКОНПИ Част II Веселин Петков Медицински център – Вършец ЕООД Управител

© 2022 ОБЩИНА ВЪРШЕЦ