Официален сайт на община Вършец

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ - Общински съветници

Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
Общински съвет – Вършец

 

Публичен Регистър на подалите декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с чл. 34, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Входящ номер и Дата Част I: Имущество Входящ номер и Дата Част II: Интереси Име, Фамилия Месторабота Длъжност
294 / 02.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ     инж. Анатоли Димитров Общински съвет Вършец Председател
296/ 02.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ     Иван Андров Общински съвет Вършец Заместник председател
298/ 02.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ     Д-р Румяна Дамянова Общински съвет Вършец Общински съветник
303/ 02.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ     Вътко Маринов Общински съвет Вършец Общински съветник
305/ 02.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ     Адрияна Николова Общински съвет Вършец Общински съветник
307/ 02.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ 366/ 30.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 3 от ЗПКОНПИ Васил Замфиров Общински съвет Вършец Общински съветник
314/ 05.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ     Латинка Симова Общински съвет Вършец Общински съветник
316/ 05.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ     Атанас Маджарски Общински съвет Вършец Общински съветник
321/ 06.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ     Георги Найденов Общински съвет Вършец Общински съветник
323/ 06.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ     Иван Замфиров Общински съвет Вършец Заместник председател
327/ 09.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ     Ивайло Цветанов Общински съвет Вършец Общински съветник
331/ 10.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ 365/ 30.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 3 от ЗПКОНПИ Благовест Христов Общински съвет Вършец Общински съветник
341/ 11.12.2019 декларация по чл.35, ал.1, т. 1 от ЗПКОНПИ     Недялко Томов Общински съвет Вършец Общински съветник

© 2022 ОБЩИНА ВЪРШЕЦ