Официален сайт на община Вършец
Сайтът е в процес на изграждане. Община Вършец не гарантира пълнотата и актуалността на предоставената в него информация.
До завършването на сайта моля използвайте стария сайт:   www.varshets.bg .   Благодарим Ви за разбирането.

Общински съвет

maple

Добре дошли в раздел "Общински съвет"!

Общински съвет – Вършец е орган на местното самоуправление и се избира от жителите на община Вършец при условия и по ред, определени в Изборния кодекс.

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи в лицето на „Общински съвет Вършец“ да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхната компетентност.

 

Настоящият състав на общински съвет – Вършец е избран за мандат 2019 - 2023 година и е положил клетва на 11.11.2019 година.


В този сайт имате възможност да се информирате за политическата и организационната структура на местния законодателен орган „Общински съвет Вършец“ и за основните данни за общинските съветници в раздел "Структура", за нормативните му актове в раздел „Заседания“ и „Нормативна уредба“.

 

 

© ОБЩИНА ВЪРШЕЦ (2021 - 2023)