Официален сайт на община Вършец
Сайтът е в процес на изграждане. Община Вършец не гарантира пълнотата и актуалността на предоставената в него информация.
До завършването на сайта моля използвайте стария сайт:   www.varshets.bg .   Благодарим Ви за разбирането.

ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 02.04.2023

парламентарни избори 2023ЗАПОВЕДИ И ПОКАНИ

ЗАПОВЕД № 42/06.02.2023 г. на Кмета на община Вършец относно образуване на избирателните секции

• Приложение № 1 към Заповед № 42/06.02.2023 г.

• Приложение № 2 към Заповед № 42/06.02.2023 г.

ЗАПОВЕД за определяне места за обявяване на избирателни списъци

Заповед за определяне места за агитационни материали

ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне състава на СИК - Община Вършец

Заповед за образуване на ПСИК

Заповед за определяне на секция за гласуване на избиратели с увредено зрение

Съобщение на пресцентъра на МВР - образци 2023

 

 

 Централната избирателна комисия уведомява, че в раздел “ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ 2 април 2023 г.”, в подраздел „За избирателите“ https://www.cik.bg/bg/ns02.04.2023/voters, гражданите могат да извършат проверка в списъка на лицата, подкрепящи регистрацията на партия/коалиция за участие в изборите за Народно събрание, насрочени на 2 април 2023 г. За да се извърши проверката, следва да се получи персонален идентификационен код (ПИК) на заявен електронен адрес (Email). След получаване на кода е необходимо той да бъде активиран чрез натискане върху връзката (линк), посочена в съобщението, с което е изпратен ПИК. След това действие може да се извърши проверка в списъка. Лицата, които установят, че имената им фигурират в подписка, която не са подписали, следва да подават жалби или сигнали до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

 

Централната избирателна комисия уведомява избирателите, че ГД „ГРАО“ е осигурила алтернативни начини за справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за изборите за Народно събрание на 02.04.2023 г. за всички български граждани. Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

  • През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/
  • Чрез SMS
  • Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Йетел и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
  • Чрез стационарен или мобилен телефон: Безплатен за цялата страна телефон 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO").
Избирателите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различен от населеното място на постоянния им адрес чрез страницата https://regna.grao.bg/ Избирателите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес до 18.03.2023 г. включително, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 22.03.2023 г.

 

Сайтът на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен. Сайта може да бъде достъпен на адрес: http://www.grao.bg/elections/ Чрез сайта може:
Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.
-Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.
-Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:
• Служебни справки в избирателните списъци;
• Обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес;
• Регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място.
Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес , ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.
Активна е възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон: Чрез SMS Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН. Чрез стационарен или мобилен телефон Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

 EЛЕКТРОННИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02.04.2023 Г.

 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.

© ОБЩИНА ВЪРШЕЦ (2021 - 2023)