Официален сайт на община Вършец
Сайтът е в процес на изграждане. Община Вършец не гарантира пълнотата и актуалността на предоставената в него информация.
До завършването на сайта моля използвайте стария сайт:   www.varshets.bg .   Благодарим Ви за разбирането.

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ВЪРШЕЦ ЕООД

бърза помощАдрес: гр. Вършец, бул. "България" № 2

 

Телефон: 09527/21-13

 

ВРИД Управител на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ВЪРШЕЦ ЕООД: д-р Веселин Петков.

 

 

Центърът извършва медико-консултативна дейност и процедури в областта на извънболничната помощ. Разполага с клинична лаборатория, рентгенова лаборатория, физиотерапия и детски кабинет.
В "Медицински център - Вършец" работят лекари-специалисти: педиатър, ото-рино-ларинголог, физиотерапевт, рентгенолог и клиничен лекар, а така също специалисти: клиничен лаборант, рентгенов лаборант и медицинска сестра.

ФИЛИАЛ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

бърза помощАдрес: гр. Вършец, бул. "България" № 2

 

Телефон:112

 

Завеждащ Филиала за спешна медицинска помощ е д-р Димитрин Иванов.

 

 

Във ФСМП рабтят 5 лекари, 6 фелдшери, 6 шофьори и 1 санитар.Работи се в екип лекар-фелдшер-шофьор на линейка на 12-часов график.
Филиалът обслужва спешните и неотложни състояния на пациенти от града и всички населени места от общината.
Разполага с 1 линейка и 1 резервен автомобил (линейка).

СБР "Свети Мина"

бърза помощАдрес: гр. Вършец, Екологична паркова зона 

Телефон:095 272 258

 Управител: Боряна Бончева-Лечева

 

 Сайт: http://nkrehabilitation.bg/filiali/varshets/

 

Специалисти: физикална и рехабилитационна медицина, вътрешни болести, кардиолог, УНГ, отоневролог, ортопед, хирург, невролог

Централен горски парк

В Централния горски парк на Вършец по Европейски проект е оформен модерен комплекс за развлечения, отдих и спорт, чиято цел е да подобри средата и условията за активен начин на живот, свързани със спортуване и осмисляне на свободното време на гостите и  жителите на община Вършец, както и да повиши привлекателността на територията като туристическа дестинация. 

Комплексът включва: фитнес-зала, открити игрища за волейбол и баскетбол, въжен парк, скейт-борд площадка и  гимнастически уреди на открито.

Осветените и асфалтирани алеи на парка са идеален терен за лекоатлетически тренировки.

Паркът е отправна точка за множество екопътеки и туристически маршрути към природните забележителности на курорта.

От 2021 година функционира Палеопарк и палеонтологичен музей към него, в който са изложени  модели и експонати на  древни животни, живяли преди 25 000 века в региона.

Работно време на съоръженията: всеки ден от 08:30 до 17:00 ч.

Спортна зала "Арена" - Вършец

бърза помощМногофункционална спортна зала "Арена" се намира на брега на река Ботуня във Вършец, точно до стадиона.

Предвидени са трибуни с капацитет за около 730 зрители.

Многофункционалната спортна зала е с размери 36 / 47.50м, от които 30 / 47.50м е спортното игрище и плувен басейн като част от фитнес залата, с размери 25 / 12.50м.

Спортните игрища са предназначени главно за волейбол, баскетбол, хандбал, тенис на корт, но проектът позволява използването на залата и за най-различни спортове и събития.

© ОБЩИНА ВЪРШЕЦ (2021 - 2023)