Официален сайт на община Вършец

Министерство на здравеопазването

Последни новини от www.mh.government.bg
 1. Министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев информира еврокомисаря по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакиду за нуждата от ефективно решение на ситуацията с ваксините срещу COVID-19 и сключените от Европейската комисия договори. Това се случи в рамките на видеоконферентна среща, проведена днес, 7 декември. Министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев припомни, че от страна на България до Европейската комисия е изпратено писмо по повод на договора с Pfizer, както и общо писмо от България, Хърватия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения.

  България продължава да настоява за предоговаряне на условията по договора, сключен между ЕК и Pfizer, за доставка на ваксини за периода 2022-2023 г. Възможните решения са или прекратяване на въпросния договор, или спешна промяна в посока значително намаляване на количествата, предвидени в договора, като се осигури възможността на държавите членки да поръчват реално необходимите им количества. Това стана ясно от изказването на здравния министър. Д-р Асен Меджидиев изтъкна, че следва да се обмисли възможността за обратно изкупуване на ваксините от страна на Европейската комисия.

  Министър Меджидиев предупреди, че ако не се промени или прекрати договорът, сключен между ЕК и Pfizer, или не се гарантира намаляване на количествата с опция за поръчване на реално необходими количества, то предстоящите доставки подлежат на бракуване още от момента на получаване, а това е сериозен бюджетен и репутационен риск не само за България, но и за ЕК, и то в условията на сериозна финансова криза. По време на разговора между д-р Асен Меджидиев и Стела Кириакиду здравният министър на България подчерта, че това е пореден опит за даване на ясен сигнал към ЕК за необходимостта от намеса. 

  В петък, 9 декември, министърът на здравеопазването д-р Асен Межидиев ще участва в редовно заседание на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (част „Здравеопазване“) /EPSCO/, в Брюксел. В рамките на заседанието министрите на здравеопазването на държавите членки ще проведат дебат именно по темата за ваксините за COVID-19 и по-специално относно мерките, които Европейската комисия следва да предприеме от името на държавите членки във връзка със съществуващите споразумения за закупуване на ваксини (АРА).

 2. Министерството на здравеопазването одобри препоръките на Експертния съвет по надзор на имунопрофилактиката относно прилагането на бустерна доза адаптирана иРНК ваксина при деца на възраст 6-11 г., получили първична имунизация с ваксина Spikevax. Експертният даде и препоръки за прилагане на бустерна доза и при лица, получили първична имунизация с ваксини срещу COVID-19, неразрешени за употреба в ЕС.

  В препоръките на Експертния съвет се посочва:

  • Бустерна доза с ваксина Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 (5/5 микрограма) може да се прилага при деца на възраст 6-11 г. получили първична имунизация с ваксина Spikevax, при които са изминали поне 3 месеца от последната поставена доза ваксина.
  • Бустерна доза с ваксина Comirnaty Original/Omicron BA.1 или Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 или Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 могат да получат всички лица с право на ваксинация в страната (да е български гражданин; да е чужденец с дългосрочно, постоянно и продължително пребиваване в страната), които са със завършена първична ваксинация с убита или векторна ваксина срещу COVID-19, която не е разрешена за употреба в ЕС, но е включена в списъка на СЗО за спешна употреба (https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_08November2022.pdf) и са изминали поне 3 месеца от последната поставена доза ваксина. Към момента това са ваксините Covishield, Coronavac, COVAXIN, SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) на Sinopharm / BIBP, NVX-CoV2373/Covovax и Ad5-nCoV/Convidecia.

  Направените препоръки са в съответствие с кратките характеристики на прилаганите в страната адаптирани иРНК ваксини.

  Прилагането на бустерни ваксини при деца на възраст 6-11 г., получили първична имунизация с ваксина Spikevax, както и ваксинацията при лица, получили първична имунизация извън България, ще се извършва от 5 декември 2022 г. Педиатричните ваксини ще се прилагат по установения до момента ред – в определените за целта лечебни заведения, списък на които е достъпен на сайта на съответната РЗИ, а ваксинацията на гражданите със завършен ваксинационен курс извън страната ще се осъществява в кабинетите на РЗИ.

  За да получат бустерна доза в България, лицата, имащи първична имунизация с неразрешена за употреба в ЕС ваксина срещу COVID-19, следва да притежават официален документ за завършен ваксинационен курс, съдържащ имената им, дата на раждане/възраст, дата на последната получена доза ваксина, пореден номер на дозата, търговско наименование на поставената ваксина, имена и подпис на медицинско лице, което я е приложило.

 3. „В стремежа си да осигурите на своите пациенти най-добрите медицински грижи, Вие – ръководство и екип, успяхте да преодолеете и всички изпитания, пред които беше изправена здравната ни система през последните две години на пандемия от COVID-19. Със стоицизма и вярата, че медицината и човечността трябва да вървят ръка за ръка, вие доказахте, че сте достойни наследници на делото на възрожденските лекари, поставили основите на гарнизонната болница – предшественик на днешната ВМА.“ Това посочи министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев в изказването си по време на тържественото отбелязване на 131-та годишнина от създаването на Военномедицинска академия.

  По повод събитието бяха поднесени венци пред паметника на загиналите медицински чинове. „Без екипа и неговия авторитет ВМА остава само една сграда и купчина апаратура. Това, което успяхме да направим през годините, е да дадем ясна перспектива за развитието на лечебното заведение. Днес е ден, в който да отдадем признание на всички началници на академията. Имаме самочувствието да посрещнем днешния ден с гордо вдигната глава“, заяви от своя страна началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски.

  Здравният министър посочи още, че ВМА е еталон за качество на предлаганите медицински услуги и основно звено в болничната система на българското здравеопазване. „Лечебното заведение е една от предпочитаните болници в страната както за лечение на пациентите, така и за професионална реализация на медицинските специалисти. Затова ВМА е и дом на едни от най-изявените български лекари“, отбеляза д-р Меджидиев.

  Министърът на здравеопазването връчи награди на лекари, допринесли за утвърждаване авторитета на болницата.

 4. За поредна година международната общност отбелязва 1 декември – Световен ден за борба срещу СПИН. Тази година той е под надслов „Време за равенство!“.

  На 1 декември 2022 г. Световната здравна организация призовава световните лидери и гражданите да се обединят, за да се изправят срещу неравенствата и да достигнат до хората, които в момента не получават основни услуги за ХИВ.  Разделението, неравенството и незачитането на човешките права позволиха на ХИВ да се превърне и да остане глобална здравна криза.

  По данни на СЗО близо 38,4 млн. души в света живеят с ХИВ/СПИН, като броят на новоинфектираните лица през 2021 г. е 1,5 млн., а смъртните случаи са 650 000. В световен мащаб през 2021 г. 75% от живеещите с ХИВ получават антиретровирусна терапия. 

  От 1986 г. до 25.11.2022 г. в България са регистрирани общо 4 020 лица с ХИВ инфекция. От началото на 2022 г. са открити нови 299 ХИВ – позитивни лица. Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните  мъже да е по-голям от този на жените. Съотношението мъже/жени и през настоящата година продължава да нараства – 1,8:1.

  По предварителни данни в страната над 232 088 лица са изследвани за ХИВ през първите десет месеца на годината.

  По път на инфектиране се запазва тенденцията от последните години. 94% от новите случаи с ХИВ – инфекция са се инфектирали по сексуален път (33% са мъже, които са имали сексуални контакти с други мъже и 61% са лица с хетеросексуални контакти). От всички новорегистрирани 4,7% са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици.

  Най-засегната е възрастовата група 30-39 г., следвана от възрастовата група 40-49 г. – 29 % и 20-29 г. – 16%.

  Географското разпространение показва, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ са предимно в големите градове: София град – 30%, Пловдив, Бургас и Варна – съответно по 12%. Близо 30,1% от новите случаи през 2022 г. са чужди граждани от различни региони на света.

  Министерството на здравеопазването осигурява безплатна антиретровирусна терапия на всички нуждаещи се лица, независимо от здравноосигурителния им статус. Прилагането на антиретровирусната терапия удължава живота на пациентите и подобрява качеството им на живот. Към 31 октомври 2022 г. общо 2 160 лица с ХИВ се проследяват в петте сектора за лечение на пациентите с ХИВ/СПИН, а 2 129 (99%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия.

  България остава страна с ниско разпространение на ХИВ – честотата на новорегистрираните случаи с ХИВ инфекция на 100 хил. души население за България е 2,9 през 2020 г., а зa сравнение – средният показател за страните от ЕС е 3,3.

   

  Събитията в цялата страна по поводСветовния ден за борба срещу СПИН можете да видите в прикачения файл.

 5. Министерството на здравеопазването прекрати обявената обществена поръчка с предмет: „Закупуване на санитарни превозни средства за транспорт по въздух, осигурени с необходимото оборудване и апаратура за нуждите на спешната медицинска помощ“, в която е заложена доставката на общо 6 хеликоптера. Причина за това е предвиденото в документацията задължително изискване оферираните хеликоптери и оборудване към тях да са на цена равна или по-ниска от заложения от възложителя максимален финансов ресурс.

  Заложеният в прекратената процедура за закупуване на хеликоптери бюджет е финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ по Проект № BG16RFOP001-4.002-0001 „Осигуряване на въздушни превозни средства за реакция при спешни медицински състояния“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

  С цел преценка и анализ на условията, при които би могъл успешно да бъде възложен и изпълнен проектът за спешната медицинска помощ по въздух, в Министерството на здравеопазването се сформира работна група, която да разгледа отново параметрите на поръчката и, в зависимост от потенциалните рискове, в случай на необходимост да предложи и промени в условията на процедурата. В работната група се предвижда да вземат участие експерти – представители на всички институции, ангажирани с процеса и процедурата по придобиване на въздушни превозни средства за реакция при спешни медицински състояния, в това число представители на Държавния авиационен оператор, Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ към Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР, държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ на МТС.  

  Към настоящия момент няма риск от неспазване на сроковете, заложени по проект „Изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха“ – част от Националния план за възстановяване и устойчивост.

  В заключение, Министерството на здравеопазването полага всички необходими усилия в съответствие с българското и европейското законодателство, за да бъде успешно завършен проектът по въвеждане на спешната медицинска помощ по въздух.

 6. Министерството на здравеопазването винаги е било партньор на „Българската Коледа“, а чрез съвместната си работа доказахме че държава и благотворителна инициатива могат да постигат успехи в интерес на българските деца. Това заяви министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев днес, 29 ноември, в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново, където в присъствието на президента Румен Радев бяха обявени резултатите от миналогодишната кампания и беше даден стартът на инициативата за периода 2022-2023 г.

  „Екипът на Министерството на здравеопазването полага целенасочени усилия за надграждане на постигнатото, за да гарантираме качествено, навременно и достъпно детско здравеопазване. Ще разговарям с всички парламентарни групи, за да бъде осигурено чрез държавния бюджет допълнително финансиране за детското здравеопазване“, посочи в изказването си здравният министър.

  Началото на 20-тото издание на благотворителната инициатива беше поставено от президента Румен Радев, който посочи: „Българската Коледа“ не е просто дарителска кампания, тя е нещо много повече. Тя ни дава вяра, че сме цивилизовано общество, което се крепи на хуманни ценности.“ На тържествената церемония във Велико Търново държавният глава съобщи, че тазгодишната кампания ще е посветена на децата с редки генетични заболявания.

  Благодарение помощта на „Българската Коледа“ редица лечебни заведения в страната бяха обезпечени с неонатологична апаратура, с ехографски апарати, локомати и друга медицинска техника. Подпомогнати са стотици деца, кандидатствали през годините за провеждане на лечение, рехабилитация и осигуряване на лекарствени продукти, които не се покриват с публични средства от НЗОК.

  През изминалата година инициативата „Българската Коледа“ е постигнала рекорден бюджет от над 3 млн. лева, като със събраните средства са подпомогнати 517 деца с тежки хронични заболявания и е дарена апаратура на 22 лечебни заведения в страната.

 7. „Дипломирането на бъдещите медици сега носи надеждата за бъдещето на тази специалност у нас утре. То е свидетелство, че в нашата страна продължава да има млади, дръзновени хора, които се чувстват призвани да поемат по дългия и нелек път към здравето.“ Това посочи министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев, който присъства на дипломирането на абсолвентите от Випуск 2022 на Факултет „Медицина“ на Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна.

  „Последните години, които изправиха медицинските специалисти пред множество изпитания, доказаха за пореден път колко е важен този избор за обществото ни. Той определя развитието на здравната ни система, която винаги трябва да разполага с висококвалифицирани кадри, готови да отговорят на всяко здравно предизвикателство“, подчерта д-р Меджидиев. Той отбеляза, че заслугата за безупречната подготовка на студентите е на техните преподаватели. „Убеден съм, че в стремежа си да им предадете ценния си опит, вие оставяте у тях ярък пример, който да ги води занапред в кариерата и да им вдъхва необходимия кураж в трудните моменти“, заяви здравният министър. По думите му Факултетът се е утвърдил като едно от най-предпочитаните висши училища по медицина не само сред българските, но и сред чуждестранните студенти благодарение на всеотдайната работа и неспирните усилия на ръководството да усъвършенства непрекъснато условията за учебна и научна дейност.

  Министърът поздрави абсолвентите с успешното завършване. „Бъдете упорити и непреклонни пред трудностите, които в работата на един медик никога не са малко, но помнете, че, преодолявайки ги, ставаме по-силни. Придържайте се към принципите на хуманността и с всяко свое действие издигайте авторитета на избраната от вас професия“, посъветва д-р Меджидиев. „Оттук нататък перспективите пред вас са много и се надявам да ги осъществите в България“, посочи в заключение здравният министър. 

 8. Двадесет и седем проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”.

  Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г., по инициатива на Министерството на здравеопазването и в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Офиса на СЗО в България и Българския младежки Червен кръст.

  Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ обхваща три възрастови групи за участие – 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две тематични области: „Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол“ и „Здравословно хранене и физическа активност“.

  В проектите са реализирани интерактивни дейности за ограничаване на рисковите за здравето фактори. Тези дейности включват разработването на електронни приложения, интернет сайтове и електронни книги за здравословно хранене, спортни прояви – състезания и турнири; туристически и еко походи; ролеви игри; дебати и дискусии; сътрудничество и работа в екип между поколенията с цел запазване на българските традиции; почистване на замърсени райони в различни населени места в страната и др.

  Общият брой проекти, които успяха да финализират успешно, са 27: в категорията  от 1-ви до 4-ти клас - 6 проекта; от 5-ти до 7-ми клас - 12 проекта и от 8-ми до 12-ти клас - 9 проекта.

  Министерствата - партньори на инициативата класират по три призови места (за 1-во, 2-ро и 3-то) във всяка възрастова група.

  Министерството на здравеопазването, Офисът на СЗО в България и Българският младежки Червен кръст връчват и една специална награда.

  Класираните участници ще получат грамоти и предметни награди, изпратени до директорите на техните училища.

  Министерството на здравеопазването изразява благодарност към всички ученици, учители, ръководители на училища и граждани, участвали в реализацията на проектите.

   

  Класираните проекти са приложени в таблици по възрастови групи

 9.  

  В изпълнение на проект № BG05M9OP001-3.007-001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС) и в продължение на провежданата от Министерството на здравеопазването политика за развитие на човешките ресурси в здравеопазването, на 31.10.2022 г. в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ започна вторият етап от обученията на работещите в системата на спешната медицинска помощ.

  През изминалите три седмици, петдневния обучителен цикъл преминаха 221 служители от спешните отделения/клиники на болниците с над 50% държавно участие в капитала.

  Тази седмица курсисти са 62-ма души – работещи в спешните структури на областните болници в Благоевград, Велико Търново, Ловеч, Габрово, Силистра, Сливен, Кюстендил, Пазарджик, както и служители на УМБАЛ „Бургас“, УМБАЛ „Света Марина“ – Варна, МБАЛ „Св. Анна“ – Варна,  УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, МБАЛ „Пловдив“ , УМБАЛ „Канев“, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, МБАЛ Варна - ВМА, ВМА София, УМБАЛ „Св. Анна“ – София, УМБАЛ „Александровска“ и УМБАЛ „Проф. С. Киркович“.

  Курсовете продължат да се провеждат в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, а лектори отново са водещи наши лекари с богат професионален опит. Теоретичните обучения са с продължителност 15 часа седмично, а практическата част трае 17.5 часа, като обучаваните са разпределени в групи.

  В програмата са включени лекции за приложението на медицинския триаж и за поведение при пациенти със спешни състояния (респираторни нарушения, нарушения в циркулацията, травматични състояния, неврологични нарушения, интоксикации, спешни състояния в детската възраст и др.), както и практически упражнения, свързани с оценка на спешното състояние и прилагането на различни техники за осигуряване и поддържане на проходимост на дихателните пътища, кардиопулмонална ресусцитация и дефибрилация, мениджмънт на травмата, животоспасяващи и животоподдържащи техники при педиатрични пациенти и др.

  Припомняме, че в края на м. октомври приключи първата част от обученията по линия на проекта ПУЛСС. От началото на проекта до м. октомври 2022 г. 5-дневно практическо и теоретично обучение успешно премина 5597 служители на центровете за спешна медицинска помощ и техните филиали.

  Проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния” (ПУЛСС) е финансиран от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. Основната цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал, а бюджетът на проекта възлиза на 7 млн. лв.

 10. Министерският съвет одобри проект на допълнително споразумение за изменение на договор между Министерството на здравеопазването и Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД - София за предоставяне на заем за погасяване на просрочени задължения на лечебното заведение, сключен в изпълнение на Решение на Министерския съвет № 521 от 22.07.2022 г.

  С допълнителното споразумение отпада едно от условията, заложени в сключения между МЗ и УМБАЛ „Александровска“ договор, а именно – лечебното заведение да сключи споразумения с всички кредитори с просрочени задължения за приспадане и опрощаване на натрупаните лихви за забава.

  По този начин ще бъдат осигурени ликвидни средства за осъществяване на оперативната дейност на дружеството, което ще даде възможност на държавното лечебно заведение да договаря по-благоприятни търговски условия в бъдещ период и ще гарантира ефективното изпълнение на основната дейност на болницата – предоставяне на качествена и високоспециализирана медицинска помощ.

  Средствата в размер на 35 млн. лв., които ще бъдат отпуснати като заем от държавата, ще бъдат разходвани единствено за заплащане на дължими суми по главница на просрочени задължения към фирми и контрагенти, с които е постигнато споразумение за приспадане и опрощаване на натрупаните лихви за забава по плащанията.

© 2022 ОБЩИНА ВЪРШЕЦ