Официален сайт на община Вършец
Сайтът е в процес на изграждане. Община Вършец не гарантира пълнотата и актуалността на предоставената в него информация.
До завършването на сайта моля използвайте стария сайт:   www.varshets.bg .   Благодарим Ви за разбирането.

ПОЗДРАВ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ, ИВАН ЛАЗАРОВ, ПО ПОВОД 8-ми МАРТ

Уважаеми дами,

С уважение и радост Ви честитя днешния празник, когато отбелязваме Международния ден на жената.

Възникнал като признание на равните икономически и политически права на жените, днес този ден е символ на всичко, което носи в себе си и дава на света по-красивата част от човечеството.

Вие давате живот. Вие творите красота. Вие правите от жилището дом и огнище. Вие изпълвате със смисъл думите „обич“ и „нежност“. Но Вие сте и вдъхновяващи лидери, откриватели, творци. Прекланям се пред Вашата сила, търпение, кураж, твърдост, обич и творческа енергия. Вие сте вдъхновение и пример!

Мили дами – майки, любими, баби, бъдете здрави, ценени и удовлетворени! Нека сте обградени с любов, внимание и признание за ежедневните си усилия в личен и обществен план! Пожелавам Ви незабравим празник, изпълнен с усмивки, щастие, мили жестове и споделена обич!

Инж. Иван Лазаров,
Кмет на Община Вършец

3-ТИ МАРТ В СЕЛО ДРАГАНИЦА

Жителите на с. Драганица се преклониха пред подвига на хилядите войни, които с цената на живота си защитаваха самоотвержено своето Отечество.

„Да ни е честит Националния празник - 3-ти март! Да бъдем горди с историята си!“ пожела на всички жители на селото кметския наместник Иван Каменов.

3-ти МАРТ В СПАНЧЕВЦИ

По традиция и тази година за първи март и Освобождението на България, портите на всички къщи в село Спанчевци бяха закичени с малък трибагреник и мартеница.

Инициативата е на кмета на селото Емил Иванов. Според него с българския флаг засвидетелстваме нашето уважение и благодарност към всички онези дали живота си за свобода ни, а с мартеницата изпращаме послание за живот, здраве и благоденствие на всички жители.

Кметство Спанчевци благодари на Община Вършец за оказаната подкрепа, както и на всички които се включиха в тази инициатива - Дияна, Татяна, Теодора, Кирилка и Славка. Но най-много на децата Рафаела, Дарианна, Даниел и Кристиян, които неуморно и с ентусиазъм поставяха знаменцата.

Спас ЗАРЧЕВ

С РИТУАЛ И ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА ВЪРШЕЦ ОТБЕЛЯЗА 3-ти МАРТ

Пред сградата на Общинската администрация се състоя тържествена церемония по издигане на националния трибагреник, на която присъстваха зам.-кметовете на общината Петър Стефанов и Георги Янкулов, секретарят на Общината инж. агр. Даниела Тодорова.

Жители и гости на Вършец се събраха тази година на централния градски площад, за да участват в организираното от Община Вършец честване на Националния празник на България и да отбележат 145-та годишнина от освобождението на страната от турско робство.

„Поздравявам ви с националния празник на Република България! Нека го посрещнем достойно и със самочувствие, нека да предадем и на децата си завета да тачат и пазят свободата, да обичат отечеството си и да строят с разум и сърце, отговорно и вдъхновено своя нов, по-добър и красив свят, за да бъде в сигурни ръце бъдещето на България.“ каза зам. кметът Петър Стефанов пред жителите и гостите на града.

По традиция празникът завърши с „Дунавско хоро”, което отдавна се е превърнало в израз на наша национална гордост и самочувствие и което винаги ни кара да се чувстваме единни, да се чувстваме българи, където и да се намираме по света.

Спас ЗАРЧЕВ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ ПО ПОВОД 145 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО

Уважаеми съграждани,

Днес отбелязваме една паметна дата – 145 години подписването на Санстефанския мирен договор през 1878 година. Ден, в който България отново се появява на европейската карта като самостоятелна държава.

След близо пет века на подтисничество и чужда власт, българският народ успява да извоюва отново правото си на самостоятелно бъдеще. За този дълъг период е завидно постижение да запазиш езика и традициите си, вярата и културата си, самосъзнанието си. И именно в това е величието на онези безименни хора от села и градове.

До тях са и водачите на българската национално-освободителна революция, чиито върхове са Априлското въстание и последвалата Руско-турска война.

Раковски, Левски, Каравелов, Ботев, Бенковски, Райна Княгиня, баба Тонка – стотици са имената, вдъхвали кураж и показвали пътя – „свобода чрез революция“.

На всички тях се покланяме днес – с благодарност и признание. А трети март не е обикновен празник. Трети март е преклонение към майка България, която носим в сърцата си.

Честит празник!

Инж. Иван Лазаров,
Кмет на Община Вършец

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

На 28 февруари 2023 г. се проведе заседание на Общински съвет - Вършец в Заседателната зала на Община Вършец.

На заседанието присъстваха 13 общински съветници.

Приетият дневен ред беше от 13 точки.

Общински съвет - Вършец прие за сведение отчета за дейността на Председателя на Общински съвет – Вършец, дейността на Общински съвет – Вършец и неговите комисии за периода 01.07.2022 г. - 31.12.2022 г.

Общински съвет – Вършец прие за сведение годишен отчет за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на община Вършец за периода 2021 – 2028 г., съгласно приложение.

Общински съвет - Вършец прие програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Вършец за периода 2023 -2027 г. и План за действие по изпълнение на програмата.

Съветниците приеха програма за опазване на околната среда на община Вършец за периода 2022 г. – 2028 г.

Общинските съветници приеха поименният списък на обектите от капиталови разходи на община Вършец за 2023 година, съгласно Приложение № 1.

Общински съвет - Вършец разреши изработването на ПУП – парцеларен план за изграждане на външно електрозахранване чрез подземен кабел СрН за базова станция MON 0056A_Злио камък.

Общински съвет - Вършец определи ливадите, описани в приложение № 1 към настоящото решение и пасищата и мерите, описани в приложение № 2 към настоящото решение от Общинския поземлен фонд на община Вършец, които ще се отдават под наем за индивидуално и общо ползване за стопанската 2023/2024 година по реда на чл. 24а, ал. 6, т. 4 във връзка с чл. 37и, от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

Общински съвет – Вършец взе решение за предоставяне на наследниците на Ангел Андреев, 5 /пет/ поземлени имота, находящи се землището на с. Горна Бела Речка.

Местните парламентаристи приеха отчета за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Вършец за календарната 2022 год.

Общински съвет – Вършец отпусна от собствения си бюджет еднократна финансова помощ в размер от 300 лева на Бонка Витанова.

ИЗЛОЖБА " НАПРАВЕНИ ОТ НАС С ЛЮБОВ ЗА ВАС"

Може да се насладите на ръчно изработените мартенички от децата в СУ "Иван Вазов", НУ "Васил Левски" и ДГ "Слънце" в къщичка № 6.

Работно време всеки ден от 10:30 до 13:00 часа и от 15:00 до 17:00 часа. Експозицията на мартеници ще бъде до 10 март.

ИНЖ. ИВАН ЛАЗАРОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ЗАРАДВА С МАРТЕНИЧКИ СВОИТЕ СЛУЖИТЕЛИТЕ

На най-пъстрия и жизнерадостен пролетен празник 1 март, кметът на община Вършец инж. Иван Лазаров зарадва с мартеници служителите в Общинска администрация-Вършец, Детска градина „Слънце“, Център за подкрепа за личностно развитие –ОДК-Вършец, „Общинско предприятие Общински дейности и туризъм – Вършец“, спортна зала“ Арена Вършец“, Палеопарк “Вършец“, както и служителите и потребителите в „Център за настаняване от семеен тип на лица с физически увреждания в град Вършец”, Домашен социален патронаж с пожелания за здраве и щастливи дни. Инициативата бе посрещната с много усмивки и приятни емоции от всички.

ТРАДИЦИЯТА ПРОДЪЛЖАВА

Скъпи приятели от клуб „Чинарите“,

С радост се обръщам към Вас в днешния празничен ден! Първи март е много специален празник, защото го свързваме с пролетта, с новото начало, с жаждата за живот и веселието.

Красив празник, който много ви подхожда, защото и вие сте изпълнени с радост, бодрост и жизненост.

Благодарим ви за вниманието, което в деня на Баба Марта ни оказвате всяка година. За усмивките и хубавите думи.

Искам от сърце да ви пожелая крепко здраве, много смях и приятели – защото те са извор на живота. Имайте обичта на близките си, бъдете задружни в клубната дейност, радвайте се на всеки миг! Нека белият и червеният конец бъдат сбъднато пожелание за добри дни – мирни като белия цвят и със силата на кръвта – като червения. Нека доброто ви съпътства в дните ви!

Честит празник!

Инж. Иван Лазаров,
Кмет на Община Вършец

ПОЗДРАВ OT КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПО ПОВОД БАБА МАРТА

Уважаеми жители на община Вършец,

На днешния ден от векове спазваме една жизнерадостна и изпълнена с вяра и надежда традиция – да вържем на ръката си бял и червен конец.

Мартеницата е символ на толкова много важни за българина неща – здравето и връзката със земята; възраждането и плодородието, веселието и неизменната убеденост, че предстоят добри дни – за нас и за близките ни.

И днес, когато се закичим с бял и червен конец, нека бъдем благодарни за това, което имаме и да си пожелаем много здраве, чисти мисли, щедра земеделска година, мир и сили да се справяме с трудностите!

Честита Баба Марта!

Инж. Иван Лазаров,
Кмет на Община Вършец

ПОЗДРАВ OT КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ПО ПОВОД ДЕНЯ НА САМОДЕЕЦА

Уважаеми читалищни дейци от община Вършец,

С особено преклонение се обръщам към Вас в днешния празничен ден. На 1 март отбелязваме Денят на самодееца и любителското художествено творчество – почитаме читалищните дейци, творци и изпълнители. Особено в малките населени места читалищата и любителските състави имат изключително значение за развитие на културния и социален живот. Защото те са пазител на традицията, места за общуване и събиране на поколенията за съзидание и обогатяване на духовността.

Изказвам своето уважение и благодарност към читалищните ръководства и самодейците на читалищните институции в Община Вършец. Благодаря Ви за неизчерпаемата енергията, с която правите по-красив и ведър делника и празника – с танц, песен, музика и слово. Заслужавате нашите аплодисменти и поздравления. Нашето уважение и възхищение за ентусиазма и труда Ви – безкористен и всеотдаен!

Честит празник!

Инж. Иван Лазаров,
Кмет на Община Вършец

© ОБЩИНА ВЪРШЕЦ (2021 - 2023)