Официален сайт на община Вършец

ПОКАНА ДО РАБОТОДАТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Дирекция „Бюро по труда“ гр. Берковица има удоволствието да Ви покани на информационна среща, която ще се проведе на 10.11.2022 г. от 10:30 ч. в Читалище „Христо Ботев 1900“ гр. Вършец. 


По време на срещата ще бъде предоставена информация за промените по проект „Нова възможност за младежка заетост“.

Транспорт за Задушница

На 05.11.2022 г. /събота/ - Задушница, Община Вършец осигурява безплатен превоз на гражданите на гр. Вършец до Гробищния парк. 

 

Място и час на тръгване: Зеленчуков пазар – 09.30 ч., 10.30 ч. и 11.30 ч. 


Място и час на връщане: Гробищен парк - 10.00 ч., 11.00 ч. и 12.00 ч. 

ПРОМЕНИ ПО ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”

Влизат в сила промени по проект „Нова възможност за младежка заетост”, изпълняван от Агенция по заетостта, които ще увеличат възможностите за участие на пазара на труда на бизнеса и младите хора до 29 години. <br><br>
В проекта, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, е добавена нова дейност - „Осигуряване на заетост на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 9 месеца с осигурен ментор”. Така се разширява обхватът на заетост на младите хора, като се предоставя допълнителна подкрепа в работния процес. Възнаграждението на наетите младежи ще бъде в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година. 

Откриване на обновената алея с "Чинарите"

Уважаеми, жители и гости на община Вършец на 04.11.2022 год. от 10:00 часа, ще бъде открита обновената алея с "Чинарите" в град Вършец . 


Място: входа на "Новия парк"


Заповядайте!

Регистрация на съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности

Във връзка с писмо вх. № 3300-1815/26.10.2022 г. от Директора на Басейнова Дирекция „Дунавски район“ – гр. Плевен, община Вършец информира населението, че до 28 ноември 2022 г. на регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения за задоволяване на собствени потребности на гражданите /кладенци, сондажи, герани и др. съоръжения/, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до 27 ноември 2018 г. не са подадени заявления за вписване в регистъра на Басейнова Дирекция „Дунавски район“.
Заявлението за регистрация може да се подаде и на деловодството на Община Вършец, като за всяко постъпило заявление се издава входящ номер и на всеки 14 дни се предават на Басейнова Дирекция с център гр. Плевен.
Напомняме, че за подаване на заявление не се дължи такса и не е необходимо представяне на допълнителни документи.

Указания от Басейнова Дирекция Дунавски Район във връзка с регистрация на кладенци

© 2022 ОБЩИНА ВЪРШЕЦ