Официален сайт на община Вършец
Сайтът е в процес на изграждане. Община Вършец не гарантира пълнотата и актуалността на предоставената в него информация.
До завършването на сайта моля използвайте стария сайт:   www.varshets.bg .   Благодарим Ви за разбирането.

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

Structura Иван Лазаров - Кмет Петър Стефанов - Заместник кмет Георги Янкулов - Заместник кмет Даниела Тодорова - Секретар Кметове на кметства Кметове на кметства Директор СА Директор ОА