Официален сайт на община Вършец
Сайтът е в процес на изграждане. Община Вършец не гарантира пълнотата и актуалността на предоставената в него информация.
До завършването на сайта моля използвайте стария сайт:   www.varshets.bg .   Благодарим Ви за разбирането.

Дирекция "Обща администрация"

 
Общата администрация на Община Вършец е организирана като дирекция с 3 самостоятелно обособени отдела:
  1. Отдел "Финанси и бюджет"
  2. Отдел "Административно и информационно обслужване"
  3. Отдел "Вътрешно административни дейности"

 

Директор:  Красимира Тачева.       

  

Отдел "Финанси и бюджет",  Дирекция "Обща администрация"

 

femaleКрасимира Тачева
Директор Дирекция „ОА“
и гл. счетоводител
maleИвайло Илиев

Старши счетоводител
femaleИва Маджарова

Счетоводител
femaleТаня Господинова

Счетоводител

  

Отдел "Административно и информационно обслужване",  Дирекция "Обща администрация"

 

femaleЕлка Исаева

Специалист „Деловодство“
maleЛюбомир Спасов
Специалист
 Информационни технологии
femaleДаниела Андреева

Специалист „Деловодство“
maleСпас Зарчев
Специалист
Връзки с обществеността

 

 Отдел "Вътрешно административни дейности",  Дирекция "Обща администрация"

 

femaleИме Фамилия

Длъжност
maleИме Фамилия

Длъжност
femaleИме Фамилия

Длъжност
maleИме Фамилия

Длъжност

 

© ОБЩИНА ВЪРШЕЦ (2021 - 2023)