Официален сайт на община Вършец

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

 

Иван Лазаров - Кмет Петър Стефанов - Заместник кмет Георги Янкулов - Заместник кмет Даниела Тодорова - Секретар Одитор Главен архитект Кметове на кметства Кметски наместници Директор СА Директор ОА Отдел УТ и УОС Отдел СД и Екология Образование, култура, туризъм Инвестиционна политика, ГрЗС, ЕСГРАОН Техническо осигуряване Финанси и бюджет Административно и Информационно обслужване Вътрешно административни дейности

© 2022 ОБЩИНА ВЪРШЕЦ