Официален сайт на община Вършец

Длъжностно разписание

Списък на длъжностите в Общинска администрация, община Вършец към 01.01.2021 г. 

Име, Фамилия Месторабота Длъжност
Анна Тачкова Общинска администрация Специалист „Проекти“
Антон Тошев Общинска администрация Директор Дирекция „СА“, ст. Юрисконсулт и УОС
Вера Илиева Общинска администрация Гл. специалист „ТКДП“
Габриела Минчева Общинска администрация Управител
Геновева Георгиева – Петрова Общинска администрация Гл. специалист „ГС . и ЕСГРАОН“
Георги Аврамов Общинска администрация Ст. специалист „ГрЗ и сигурност“, спец. „ЗГ и Екология“
Даниела Андреева Общинска администрация Специалист „Деловодство“
Даниела Лилова Общинска администрация Специалист „Туризъм“
Даниела Николова Общинска администрация Главен специалист „Човешки ресурси и личен състав“
Даниела Тодорова Общинска администрация Секретар
Елка Исаева Общинска администрация Специалист „Деловодство“
Ива Иванова Общинска администрация Специалист „Данъци“
Ива Маджарова Общинска администрация Счетоводител
Ивайло Георгиев Общинска администрация Специалист „НСРК“
Ивайло Илиев Общинска администрация Старши счетоводител
Иван Първанов Общинска администрация Главен специалист „НСРК“
Костадинка Денкова Общинска администрация Главен инженер
Красимира Тачева Общинска администрация Директор Дирекция „ОА“ и гл. счетоводител
Лиляна Даскалова Общинска администрация Специалист „Общинска собственост“
Любомир Спасов Общинска администрация Специалист „Информационни технологии“
Марияна Димова Общинска администрация Специалист „Данъци“
Мирослава Бърборска Общинска администрация Касиер“
Паулина Йорданова Общинска администрация Специалист „Земеделие, гори и екология“
Сашка Ташева Общинска администрация Специалист „ГС . и ЕСГРАОН“
Светослав Давидов Общинска администрация Директор
Силвия Мачорска Общинска администрация Специалист „Инспектор“
София Янева Общинска администрация Ст. Юрисконсулт УОС
Спас Зарчев Общинска администрация Специалист Връзки с обществеността
Таня Господинова Общинска администрация Счетоводител
Татяна Петрова Общинска администрация Сътрудник по управление на Европейски проекти и програми
Цветелина Крумова Общинска администрация Специалист „Социални дейности и касиер“

 

© 2022 ОБЩИНА ВЪРШЕЦ